Aktualności

powrót

COVID-19. Nowe zakazy i nakazy od dnia 8 sierpnia 2020 r. Strefy czerwone i żółte.

08.08.2020
COVID-19. Nowe zakazy i nakazy od dnia 8 sierpnia 2020 r. Strefy czerwone i żółte.

Najistotniejszą zmianą przewidzianą w projekcie jest wyodrębnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 obszarów: czerwonego i żółtego, na co pozwala brzmienie upoważnienia zawartego w art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Są to obszary inne niż np. strefa zero, która może być uregulowana na podstawie art. 46b pkt 11 tej ustawy.

Na obszarze czerwonym:

 1. będzie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
  konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);
 2. w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50% liczby miejsc – udział publiczności będzie zakazany;
 3. będzie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), ale nie będzie on dotyczył np. zespołów muzycznych zapewniających
  obsługę wesel;
 4. w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał limit gości – 1 osoba na 4 m2;
 5. będzie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z);
 6. będzie obowiązywał limit osób – 1 na 10 m2 – w przypadku działalności siłowni oraz klubów fitness;
 7. będzie obowiązywał zakaz prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym i leczenia uzdrowiskowego albo
  rehabilitacji uzdrowiskowej oraz wszelkich innych form rehabilitacji stacjonarnej (turnusów);
 8. w przypadku wydarzeń religijnych liczba osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie będzie mogła przekroczyć 50% obłożenia budynku lub obiektu;
 9. w środkach transportu zbiorowego liczba przewożonych osób nie będzie mogła przekroczyć 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych; ograniczenie to będzie dotyczyć jedynie przewozów o charakterze lokalnym (w ramach obszaru czerwonego);
 10. będzie wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od kwestii tzw.
  dystansu społecznego).

Na obszarze żółtym:

 1. będzie obowiązywał limit 1 osoby na 4 m2 powierzchni, w przypadku imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
 2. w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50% liczby miejsc – udział publiczności będzie zmniejszony do 25%;
 3. w przypadku prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), będzie obowiązywał nowy limit publiczności – i tak w pomieszczeniach i na obiektach sportowych limit wyniesie 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku wydarzeń na otwartym powietrzu limit wyniesie 100 osób;
 4. w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał limit gości – 1 osoba na 4 m2;
 5. w przypadku działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z) będzie obowiązywał nowy limit osób – 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego;
 6. w siłowniach oraz klubach fitness będzie obowiązywał nowy limit osób – 1 osoba na 7 m2 powierzchni.

Tekst rozporządzanie wraz z uzasadnieniem: dokument458635

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem