Aktualności

powrót

Projekt standardu teleporady w AOS

21.07.2021
Projekt standardu teleporady w AOS

🔹🔹🔹Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348600

Projekt rozporządzenia wprowadza standard organizacyjny teleporady udzielanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez te podmioty, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Na standard organizacyjny teleporady składa się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

  1. systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
  2. sposobu ustalenia terminu teleporady,
  3. sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
  4. sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
  5. możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
  6. sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia przez podmiot posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie, potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady, przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań technicznoorganizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. co umożliwi podmiotom dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem