Aktualności

powrót

Zatory płatnicze – poważne ryzyko dla tych, którzy nie płacą.

18.08.2021
Zatory płatnicze – poważne ryzyko dla tych, którzy nie płacą.

🔹🔹🔹W związku z wydaniem przez Prezesa UOKiK kolejnych decyzji w sprawie zatorów płatniczych, wielu klientów dotkniętych następstwami gospodarczymi pandemii SARS-Cov-2 pyta Nas czym są zatory płatnicze w jaki sposób mogą im przeciwdziałać?

Czy wiesz, że zdaniem UOKiK odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90 proc?

📣 o zatorach płatniczych mówi się, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to takie nagromadzenie zadłużeń, które przechodzi na kolejne powiązane z nim podmioty, negatywnie wpływając na całe otoczenie biznesowe.

📣 jednym z rozwiązań prawnych mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

📣 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania i nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące ten zakaz.

📣 nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej:
5 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych w latach 2020-2021,
2 mln zł – w stosunku do postępowań wszczętych od 2022 r.

📣 nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być stwierdzone:
w stosunku do transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 r.,
w stosunku do świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., o ile świadczenia te stały się wymagalne po tym dniu.

📣 zgodnie z przepisami sposób obliczenia kary administracyjnej stanowi sumę kar jednostkowych za każde opóźnienie. Wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysokości opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz sumy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

📣 Prezes UOKiK automatycznie odstępuje od wymierzenia kary, jeśli wartość świadczeń, których przedsiębiorca nie otrzymał lub otrzymał je z opóźnieniem w badanym okresie, przewyższa sumę zobowiązań, których sam nie opłacił lub opłacił z opóźnieniem.

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem