HEALTH/MEDICINE THE MOST ATRACTIVE EMPOLYERS OF 2021

HEALTH/MEDICINE THE MOST ATRACTIVE EMPOLYERS OF 2021
🔹️🔹️🔹️Właśnie pojawił się ranking HEALTH/MEDICINE THE MOST ATRACTIVE EMPOLYERS OF 2021❗

 

Opublikowano ranking HEALTH/MEDICINE THE MOST ATRACTIVE EMPOLYERS OF 2021, a wśród nich wielu naszych klientów i przyjaciół.

 

🔹W szczególności gratulujemy Pani Prezes Katarzynie Czajce i całemu zespołowi Falck Medycyna spółka z o.o., który po trudnych latrach uplasował się na 34 pozycji.

🔹Oczywiście Gratulacje dla Pani Prezes Anny Rulkiewicz i zespołu Luxmed za zajęcie 2 miejsca.

🔹Cieszymy się niezwykle z 5 miejsca Pfizer i serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół z tej firmy.

🔹6 i 7 miejsce Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

🔹Na 9 miejscu Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka – brawo.

🔹Johnson&Johnson – 20 miejsce to duży sukces.

🔹Pozdrawiamy naszych przyjaciół z firmy Roche. Gratulujemy Wam 27 miejsca.

🔹Na 36 miejscu PZU. Super.

 

Trochę dziwimy się, że na liście nie znalazło się Biuro Rzecznika Prawa Pacjenta. Wiemy, że to świetne miejsce pracy i panuje tam doskonała atmosfera.

 

 

Zapraszamy na wykład dr Anny Banaszewskiej

Zapraszamy na wykład dr Anny Banaszewskiej

🔹🔹🔹Już dzisiaj 2021-11-04 zapraszamy na wykład dr Anny Banaszewskiej

„Największe problemy praktyczne wykonawców i zamawiających po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp – orzecznictwo, case study i dyskusja” 15.00 – 16.00 – Anna Banaszewska

Przez rok przez naszą Kancelarię przewinęło się wielu klientów, którzy mierzyli się z różnymi problemami od opisu przedmiotu zamówienia do kwestii związanych z technicznymi aspektami dotyczącymi podpisania i złożenia oferty. Będą opowiadała o praktyce stosowanych rozwiązań w różnych stanach faktycznych.

Oto link do rejestracji https://konferencje.mustreadmedia.pl/zam-med/

Bon na cyfryzację szansą dla ochrony zdrowia

Bon na cyfryzację szansą dla ochrony zdrowia

🔹️🔹️🔹️Czy bon na cyfryzację to szansa dla ochrony zdrowia⁉️

Naszym zdaniem tak. Oczywiście nie tylko dla ochrony zdrowia, ale ta branża jest szczególnie bliską mojemu sercu. Zatem nie czekajcie. Mały wkład własny na poziomie 15%.

Zapraszam do lektury artykułu na https://www.medexpress.pl/, gdzie zawszę znajdziecie aktualne informacje na temat ochrony zdrowia.

https://www.medexpress.pl/bon-na-cyfryzacje-szansa-dla-ochrony-zdrowia/82847

Bon na cyfryzację – opracowanie Kancelarii w PDF

Bon na cyfryzację – opracowanie Kancelarii w PDF

🔹🔹🔹 Startuje termin zgłaszania wniosków w konkursie Bony na cyfryzację- uzyskaj nawet do 255.000 zł dofinansowania na wdrożenie technologii ❗❗❗

Tutaj znajdziecie Państwo opracowanie w PDF: Bon na cyfryzację

Już niedługo publikacja Raportu

Już niedługo publikacja Raportu

🔹🔹🔹Na właścicielach stron internetowych podmiotów leczniczych ciąży wiele obowiązków związanych z koniecznością publikacji wielu informacji na stronie. W ramach Raportu dokonano analizy 106 stron internetowych podmiotów leczniczych wraz z pełną analizą prawną.

Artykuł na temat Raportu ukaże się również we wrześniowym wydaniu Menedżer Zdrowia (partnera Raportu). Partnerem raportu jest również Polska Federacja Szpitali.

O jakich obowiązkach mowa?

🔹Od 22 marca 2013 roku każdy właściciel strony internetowej, która używa plików Cookies („ciasteczek”), ma obowiązek informować o tym swoich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z Prawo telekomunikacyjne Wskazany obowiązek spełnia wielu właścicieli stron internetowych, jednak większość spełnia go niezgodnie z przepisami ustawy.

🔹RODO nakazuje spełniać wobec osób, których dane osobowe przetwarza administrator tzw. obowiązki informacyjne. Na stronie internetowej może być kilka miejsc, w których odwiedzający może przekazać swoje dane osobowe przedsiębiorcy. Administrator dla każdego procesu może stworzyć osobny obowiązek informacyjny i umieścić go w odpowiednim miejscu na stronie internetowej.

🔹Każdy podmiot wykonujący działalność lecznicą przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, tj. dane dotyczące zdrowia. Dlatego też dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest obowiązkowe.

🔹Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 art. 23 oraz art. 23a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

🔹Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, który obejmuje informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy.

🔹Wiele podmiotów prowadzących działalność za pośrednictwem Internetu nie jest świadomych, że oferowanie możliwości korzystania z aplikacji mobilnych, portali branżowych, czy sklepów internetowych, stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną. Przedsiębiorca, który nie wie, że świadczy usługi drogą elektroniczną, nie zdaje sobie również sprawy, jakie obowiązki w tym zakresie na nim spoczywają. Co za tym idzie, naraża się na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów regulujących omawiane kwestie.

🔹Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest obowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń, a także informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Projekty zmian w prawie ochrony zdrowia

Projekty zmian w prawie ochrony zdrowia

🔹🔹🔹Dzieje się w legislacji (dużo nowych projektów związanych z ochroną zdrowia):

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351201

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351102

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350900

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350900

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350450

🔹projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350255

Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii „Modern and Future-proof Policymaking”.

Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii „Modern and Future-proof Policymaking”.

🔹️🔹️🔹️Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia (Polish Code of Conduct in Healthcare) otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii „Modern and Future-proof Policymaking”.

Zespół Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro miał mały udział w jego przygotowaniu. Dziękuję za zaproszenie do udziału w pracach Ligia Kornowska, MD oraz Jaroslaw J. Fedorowski

Prawie 50 organizacji i osób z całej Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo -Wschodniej i Kaukazu było nominowanych do czwartej edycji Emerging Europe Awards Programme. Wśród nich znalazł się Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia jako jedna z polskich inicjatyw.

Został nominowany za 🔹️🔹️🔹️ „torowanie drogi do standaryzacji ochrony danych osobowych, dającej pacjentom prywatność, a instytucjom medycznym możliwości oferowania wysokiej jakości usług”.

„-Dziękujemy za to wspaniale wyróżnienie. To nagroda dla dziesiątek ludzi, reprezentujących wiele organizacji zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, którzy pracowali nad Kodeksem. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz Kodeks stanowi dla Europy przykład tworzenia regulacji. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych!” – powiedziała Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali podczas odbierania nagrody.

„– Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia jest wizytówką Polski i może posłużyć jako przykład dla pozostałych Państw Europejskich w zakresie wyznaczania standardu ochrony danych osobowych i współpracy publiczno-prywatnej w celu wypracowania wspólnego stanowiska regulacyjnego. Stosowanie go przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zapewnia prawidłowe dostosowywanie się do wymogów przewidzianych w RODO i ochronę prywatności oraz praw pacjentów” – wskazuje Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

To wielki sukces❗

Co ciekawe w ciągu ostatnich miesięcy we współpracy z Menedżer Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali przygotowywaliśmy Raport dotyczą przestrzegania przepisów, w tym RODO, w oparciu o analizę stron internetowych podmiotów leczniczych. Już wkrótce publikacja Raportu, który wyniki jednak negatywnie zaskakują.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

🔹🔹🔹Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:
• jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
• przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
• posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21
lub
• przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b
(tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia
wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik).

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:
• nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
• nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
• nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,
rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik);
b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot__odwiedzin_w_czasie_epidemii_COVID-19_1

Nasz profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 600 osób

Nasz profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 600 osób

🔹🔹🔹Profil naszej Kancelarii obserwuje już ponad 600 osób❗ Dziękujemy za Wasze zaufanie.

Robimy to dla Was, bez względu na to, czy jesteście naszymi klientami, czy nie.

Chcemy abyście mieli zawsze aktualne i wartościowe informacje.

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem