Analiza stron internetowych podmiotów działających w ochronie zdrowia

Analiza stron internetowych podmiotów działających w ochronie zdrowia

🔷🔷🔷Ogólna ocena jakości stron internetowych podmiotów leczniczych wypadła fatalnie. Ze 106 analizowanych aż 60 zostało określonych jako złe, a 35 dostateczne, co oznacza, że dobre noty uzyskało zaledwie 11 z nich – wynika z analizy Polskiej Federacji Szpitali i „Menedżera Zdrowia” przygotowanej wspólnie z naszą Kancelarią.

Zapraszamy na strony Menedżera Zdrowia:

https://www.termedia.pl/mz/Analiza-stron-internetowych-podmiotow-dzialajacych-w-ochronie-zdrowia,46192.html

Prawo to zaledwie początek początek … komentarz do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prawo to zaledwie początek początek … komentarz do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

🔷🔷🔷Zapraszam do lektury komentarza własnego do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, bo prawo to naprawdę „zaledwie początek” i im szybciej to zrozumiemy tym lepiej …

https://www.izid.pl/prawo-to-zaledwie-poczatek/

O ochronie zdrowia w 3 językach – stan prawny na 16 marca 2022 r.

O ochronie zdrowia w 3 językach – stan prawny na 16 marca 2022 r.

🔷🔷🔷W jednym miejscu wszystkie przydatne i praktyczne informacje w 3 językach:
🔹po polsku
🔹po ukraińsku
🔹po angielsku

Вся корисна та практична інформація 3 мовами в одному місці:
🔹польською мовою
🔹українською мовою
🔹англійською

All useful and practical information in 3 languages in one place:
🔹in Polish
🔹in Ukrainian
🔹in English

1647263184420

Umowy na korzystanie z lokalu zawierane z Ukraińskimi uchodźcami

Umowy na korzystanie z lokalu zawierane z Ukraińskimi uchodźcami

🔷🔷🔷Czy uwierzycie, że z Paweł Bronisław Ludwiczak ACO, ACE, miniMBA nigdy się nie spotkaliśmy, mimo, że obaj jesteśmy z Łodzi.

A jednak pomimo tego udało się Nam napisać wspólny artykuł dotyczący możliwości związanych z przeznaczeniem lokali na rzecz uchodźców, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Zapraszam w imieniu swoim i Pawła do lektury: https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/prawo/5436363,Umowa-na-uzywanie-mieszkania-z-Ukrainskimi-uchodzcami.html

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

🔷🔷🔷Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa już w Dzienniku Ustaw.

ustawa z dnia 12 marca 2022 r.

Decyzja rady UE

Decyzja rady UE

🔷🔷🔷Ochrona tymczasowa dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku wojny – decyzja Rady UE.

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Rady z 4 marca 2022 roku:
🔹osoby wysiedlone w wyniku konfliktu, tj.: obywatele Ukrainy mieszkający w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku; 🔹bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie;
🔹oraz członkowie ich rodzin;
– zyskają prawo do ochrony tymczasowej w całej Unii Europejskiej❗

Zgodnie z przepisami unijnymi, ochrona tymczasowa obejmuje:
🔹zapewnienie natychmiastowej ochrony,
🔹prawo pobytu,
🔹dostęp do rynku pracy,
🔹dostęp do mieszkania,
🔹dostęp do pomocy społecznej,
🔹środki utrzymania,
🔹w przypadku dzieci i nastolatków bez opieki także prawo do opieki prawnej i dostęp do edukacji,
🔹dostęp do opieki medycznej.

Zgodnie z przepisami, niezbędna pomoc w zakresie opieki medycznej obejmuje przynajmniej opiekę w nagłych wypadkach oraz podstawowe leczenie chorób.

Wdrożenie ochrony spowoduje zmniejszenie formalności dla wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej i pozwoli na odpowiednie zarządzenie napływem osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Co istotne, przepisy o ochronie tymczasowej stanowią jasną podstawę prawną dla zapewnienia opieki medycznej osób przybyłych z Ukrainy.

Тимчасовий захист для людей, які тікають з України внаслідок війни – Рішення Ради ЄС

Рада Європейського Союзу вирішила запровадити так званий тимчасовий захист осіб, які втекли з України внаслідок війни.

Відповідно до виконавчого рішення Ради від 4 березня 2022 року3, особи, переміщені внаслідок конфлікту, а саме:

громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;
🔹особи без громадянства або громадяни третіх країн, які 🔹перебували під міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні;
🔹і члени їх сімей;
– вони матимуть право на тимчасовий захист на території Європейського Союзу❗

Відповідно до правил ЄС4, тимчасовий захист охоплює:
🔹забезпечення негайного захисту,
🔹право на проживання,
🔹доступ до ринку праці,
🔹доступ до житла,
🔹доступ до соціальної допомоги,
🔹засоби до існування,
🔹у випадку дітей та підлітків без супроводу, також право на законну опіку та доступ до освіти,
🔹доступ до медичної допомоги.

Згідно з положеннями, необхідна допомога у сфері медичної допомоги охоплює як мінімум невідкладну допомогу та основне лікування захворювань.

Запровадження захисту зменшить формальності для всіх держав-членів Європейського Союзу та дозволить належним чином контролювати наплив людей, які рятуються від воєнних дій в Україні. Важливо, що положення про тимчасовий захист дають чітку правову основу для надання медичної допомоги людям, які прибули з Україн

Opłata roczna BDO do dnia 28 lutego 2022 r.

Opłata roczna BDO do dnia 28 lutego 2022 r.

🔷🔷🔷Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i rocznej (Dz. U. poz. 184).

Opłata rejestrowa i roczna obciąża następujące podmioty zarejestrowane w rejestrze BDO:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podstawą prawną jest art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis najpierw wskazuje ww. podmioty podlegające tej opłacie. Dotyczy to więc np. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli. Część druga art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w stosunku do ww. podmiotów określa reguły dla opłaty rejestrowej i rocznej:

Art. 57 ust. 2 ustawy o odpadach – opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach – podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Art. 57 ust. 4 ustawy o odpadach opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Art. 57 ust. 5 ustawy o odpadach – opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.

Art. 57 ust. 6 ustawy o odpadach – wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł (rozporządzenie określiło tą kwotę od 100 zł do 300 zł).

Art. 57 ust. 7 ustawy o odpadach – w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem