Blog

powrót

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

23.05.2019
Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dostosowuje przepisy obowiązującego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), tzw. „ustawą kontrolną”, zmieniającą zasady prowadzenia kontroli realizowanych przez NFZ. Projekt m. in.:

1) dodaje do katalogu naruszeń podlegających karze umownej naruszenie polegające na przedstawieniu przez świadczeniodawcę niezgodnych ze stanem faktycznym danych, na podstawie których NFZ ustala stawkę ryczałtu sieci szpitali, celem wzmocnienia rzetelności świadczeniodawców w zakresie przekazywanych danych, stanowiących podstawę do wydatkowania środków publicznych;

2) zmienia § 30 ust. 4 – podstawą naliczenia maksymalnej kary umownej dla umów w zakresie dotyczącym POZ z (wyjątkiem umów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz umów o zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, będzie kwota wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyły stwierdzone

dr Anna Banaszewska

Najnowsze Artykuły

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem