Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych

🔹🔹🔹Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:
• jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
• przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
• posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21
lub
• przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b
(tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia
wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik).

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:
• nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
• nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
• nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,
rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik);
b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot__odwiedzin_w_czasie_epidemii_COVID-19_1

Nasz profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 600 osób

Nasz profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 600 osób

🔹🔹🔹Profil naszej Kancelarii obserwuje już ponad 600 osób❗ Dziękujemy za Wasze zaufanie.

Robimy to dla Was, bez względu na to, czy jesteście naszymi klientami, czy nie.

Chcemy abyście mieli zawsze aktualne i wartościowe informacje.

Sukces w uzyskiwaniu dodatku Covid19 dla pracowników medycznych

Sukces w uzyskiwaniu dodatku Covid19 dla pracowników medycznych

🔹🔹🔹Przez wiele lat pracy nauczyłem się szacunku do przeciwnika, czy to procesowego, czy też w ogóle osób występujących po drugiej stronie i tego, że będąc spokojnym i opanowanym w racjonalnym argumentowaniu można osiągnąć więcej niż agresywnym „dociskaniem”.

Szacunek (często choć oczywiście nie zawsze) powoduje, że druga strona chętniej słucha naszych argumentów.

Kiedy w lipcu 2021 r. siedliśmy z zespołem do spraw kilkudziesięciu pracowników ochrony zdrowia, których przedmiotem miało być dochodzenie dodatku COVID-19 nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, tj., iż jeszcze przed wysłaniem wezwań do zapłaty szpital zdecyduje się na wypłaty tych dodatków.

Na 1 dzień przed wysłaniem pierwszych wezwań otrzymałem informację – ruszyły wypłaty❗❗❗

Okazało się, że w trakcie pozyskiwania przez nas dokumentów z NFZ w celu oceny stanu faktycznego i prawnego NFZ uprzedził szpital o tym, że pozyskujemy dokumenty dotyczące tego szpitala (no oczywiście żadna tajemnica). Również pracownicy, chcąc być uczciwymi, w porozumieniu z nami, uprzedzili szpital o potencjalnym i możliwym sporze. Szpital przeanalizował sytuację i podjął decyzję o wypłacie.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że mam duży szacunek do zarządzających szpitalem. Byli wstanie przeanalizować swoją sytuację jeszcze raz oraz byli zdolni do refleksji. Nie każdy jest wstanie zdobyć na coś takiego. Dzięki temu większość pracowników otrzyma należne im dodatki szybciej i bez konieczności wchodzenia w spór❗

Dla takich chwil prawnik żyje ….

Zmiany w prawie, w tym w Kodeksie cywilnym

Zmiany w prawie, w tym w Kodeksie cywilnym

🔹🔹🔹Przedstawiamy Państwu ostatnie zmiany w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie medycznym.

🔹Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. D2021000150901

Ciekawe zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odpowiedzialności cywilna za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego z tytułu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym.

Koncepcja tej odpowiedzialności jest od dawna znana w orzecznictwie sądowym. Jednak teraz doczekała się regulacji prawnej.

🔹Opracowanie wykonane przez Kancelarię w formacie PDF. KPGZ_Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

🔹Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę. D2021000159201

🔹Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. D2021000158301

🔹Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. D2021000158101

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego – odpowiedzialności z tytułu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego – odpowiedzialności z tytułu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym

🔹🔹🔹Ciekawe zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odpowiedzialności cywilna za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego z tytułu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym.

Koncepcja tej odpowiedzialności jest od dawna znana w orzecznictwie sądowym. Jednak teraz doczekała się regulacji prawnej.

W załączeniu Nasze opracowanie w PDF: KPGZ_Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

Coraz więcej osób wykonujących zawody medyczne dochodzi roszczeń z tytułu dodatków Covid19.

Coraz więcej osób wykonujących zawody medyczne dochodzi roszczeń z tytułu dodatków Covid19.

🔹🔹🔹Niestety proces wypłaty dodatkowych wynagrodzeń (tzw. dodatek #covid19 dla pracowników ochrony zdrowia nie przebiega do końca gładko.

Od kilku miesięcy do Kancelarii zgłaszają się pracownicy którym:
🔹odmówiono wypłaty dodatków
🔹wypłacono dodatki w niewłaściwej wysokości

Obecnie w Kancelarii mamy już kilkadziesiąt takich przypadków. Na razie staramy się sprawy załatwić w drodze negocjacji – podobna najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok. Oby się udało.

Z drugiej strony to dość przygnębiające, że najpierw lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne pracowali pod presję dużej ilości chorujących i umierających na covid19, a obecnie muszą dochodzić swoich praw przy pomocy prawników.

Nie jestem wstanie się z tym pogodzić. Uważam, że to niesprawiedliwe. W szczególności wobec deklaracji, że każdy pracownik medyczny, który bierze udział w zwalczaniu epidemii uzyska dodatkowe wynagrodzenie.

Znam wiele przypadków, gdzie wykonywanie pracy w szpitalach, na SOR oraz pogotowiu ratunkowym wiązało się dla tych ludzi ze:
🔹wyrzeczeniami rodzinnymi
🔹stresem i problemami zdrowotnymi
🔹wieloma innymi problemami

Dla niektórych skończyło się to separacją, a nawet rozwodami.

Pliki Cookies – uwarunkowania prawne dotyczące plików Cookies.

Pliki Cookies – uwarunkowania prawne dotyczące plików Cookies.

🔹🔹🔹Do dziś najważniejszą cechą współczesnej globalizacji była rewolucja w sferze technologii informacyjnych, która sprawiła, że technologie teleinformatyczne, Internet, a także automatyzacja i robotyzacja dotarły do najdalszych zakątków świata, choć tempo zmian i korzystania z dobrodziejstw technologii nie jest równomiernie rozłożone[1].

Gospodarka światowa oparta na swobodnym przepływie towarów i kapitału, któremu towarzyszą szybkie zmiany technologiczne, nie gwarantuje jednak stabilnego rozwoju wolnego od zagrożeń i turbulencji[2].

Zbiory danych dostawców usług internetowych, punktów wymiany Internetu
i sieci akademickich, głównie w Europie, pokazują unikalny obraz zmian
w ruchu internetowym spowodowanych pandemią i blokadą, która zmusiła setki milionów obywateli do pozostania i pracy w domu. Analiza pokazuje, że wzrost ruchu w Internecie wyniósł około 15-20% w ciągu kilku tygodni, co zwykle jest rozłożone na wiele miesięcy przy typowej eksploatacji.
[3].

 

Wymóg dotyczący plików Cookies.

 

1.1.Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, przechowywane w komputerze użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze użytkownika oraz unikalny numer.

 Wyróżnia się dwa rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” (session Cookies) –  to pliki tymczasowe, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki,
 • “stałe” (persistent Cookies) – te pliki przechowywane są w komputerze użytkownika  przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W zależności od strony internetowej i jej celu, inny może być rodzaj wykorzystywania plików Cookies. Mogą być one wykorzystywane, np. do:

 • zapamiętywania haseł i loginów,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
 • analizy czasu spędzanego na danej stronie,
 • zapamiętywania informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień i preferencji,
 • opracowania danych statystycznych, która podstrona/artykuł jest najbardziej popularna.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies
w komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies lub je zablokować. Zmiany lub blokady dokonuje się w ustawieniach przeglądarki.

Przykład 1.1.1. Gdy piliki Cookies („ciasteczka”) będą zablokowane, strona nie będzie pamiętać ustawień, preferencji, czy haseł użytkownika. Wiąże się to z koniecznością wypełniania tych samych danych za każdym razem wchodzenia na stronę.

Dane osobowe to informacje pozwalające na rozpoznanie konkretnej osoby. Czasem do jej identyfikacji wystarczy jedna informacja (np. najwyższa osoba
w zespole), czasem tych informacji musi być więcej (np. imię, nazwisko i data urodzenia). Zdarza się, że ta sama dana w jednym miejscu pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby (np. numer PESEL w urzędzie gminy),
a w drugim już nic nie znaczy (np. PESEL zapisany na kartce papieru). Daną osobową może być również adres IP, ale tylko wtedy, gdy za jego pomocą można wskazać konkretną osobę.

A zatem, jeśli adres IP nie identyfikuje konkretnej osoby – nie można go uznać za daną osobową. A skoro, w takim przypadku poprzez adres IP nie da się nikogo zidentyfikować  – nie można mówić o przetwarzaniu danych osobowych, przy przetwarzaniu piklów Cookies („ciasteczek”).

 

1.2.Zgoda na pliki Cookies.

Od 22 marca 2013 roku każdy właściciel strony internetowej, która używa plików Cookies („ciasteczek”), ma obowiązek informować o tym swoich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 576)[4].

Każda osoba odwiedzająca stronę (witrynę) ma prawo do informacji, czy strona używa plików Cookies. Co więcej, ma prawo dowiedzieć się, do czego pliki Cookies służą i jak je wyłączyć. Użytkownik strony na podstawie udzielonej informacji podejmuje decyzję, czy chce dalej korzystać ze strony.

Zgoda na Cookies jest uregulowana przede wszystkim przez ustawę Prawo telekomunikacyjne oraz unijną Dyrektywę o łączności (e-privacy)[5]. Te przepisy istnieją w Polsce od dobrych kilku lat. Wspomniane akty prawne nakazują właścicielom stron internetowych uzyskanie zgody na stosowanie i przechowywanie plików Cookies w komputerach użytkowników.

Jako zgodę rozumie się świadome i wyraźne okazanie woli.

Przepisy ustawy Prawa Telekomunikacyjnego wskazują, że zgoda na pliki Cookies powinna spełniać wymogi przewidziane dla wyrażania zgód stosownie do przepisów Rozporządzenia. To oznacza, że zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, świadomie, jednoznacznie i konkretnie, w formie oświadczenia woli lub jednoznacznego działania potwierdzającego ze strony użytkownika strony (witryny).

W praktyce oznacza to, że zgoda:

 • nie może być domyślnie zaznaczona, a checkboxy na jej wyrażenie powinny być odznaczone;

Przykład 1.2.1.  To jeden z najczęściej popełnianych błędów, tzn., gdy użytkownik wchodzi na stronę, jest tam nawet możliwość zaznaczenia na jakie pliki Cookies się zgadza, ale wszystkie są domyślnie zaznaczone – konieczne jest odznaczenie określonej zgody – to jest błędne także dlatego, że powoduje, że pliki Cookies działają już po samym wejściu na stronę, zanim jeszcze użytkownik może tej zgody udzielić lub nie.

 

 • zgoda nie może obejmować wszystkich celów naraz i dawać użytkownikowi możliwość wyboru na co się zgadza a na co nie;

Przykład 1.2.2.  Użytkownik strony internetowej może chcieć wyrazić zgodę na pliki Cookies związane z analityką, ale może nie chcieć wyrazić zgodny na pliki Cookies służące od marketingu usług własnych właściciela strony internetowej.

 

 • zgody nie mogą być ukryte;

Przykład 1.2.3.  Informacja w tym zakresie jest dostępna dopiero po „przeklinaniu” się przez pół strony.

 

 • osoba, która wyraża zgodę, musi wiedzieć na co się zgadza;

 Przykład 1.2.4. Informacje wyjaśniające w jakim celu wykorzystywane są dane pliki Cookies powinny być czytelne i zrozumiałe dla użtkownika.

 

1.3.Zgoda na pliki Cookies w kontekście RODO.

Unijne rozporządzenie[6] wymaga zaś świadomej zgody na konkretny cel, o ile przetwarzane dane pozwalają na identyfikację osoby do której należą. Zgodnie bowiem z art. 11 Rozporządzenia jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

Dopiero, gdy pliki Cookies mogą mieć charakter danych osobowych, należy dostosować do RODO treść informacji podawanych przy okazji ich instalowania.

Przykład 1.3.1. Jeśli więc, np. ktoś jest zalogowanym użytkownikiem Google i pliki Cookies pozwalają identyfikację, wówczas wymagana jest  zgoda, i to już na konkretny cel, a nie ogólna. Co więcej użytkownik sam musi zaznaczyć przycisk „akceptuję”, nie może on być z góry zaznaczony na „tak”.  Pokazuje to kara dla Google. Francuski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Os obowych w Polsce ukarał Google za to, że zbierał zbiorczą zgodę na całą politykę prywatności i przetwarzanie danych w różnych celach. Tymczasem zgoda musi być konkretna, czyli profilowanie w celu wyświetlania reklamy, dopasowania usług w mapach Google.  Jeżeli na podstawie Cookies podejmowana jest automatycznie decyzja o tym, jaką reklamę pokazać, to zdaniem Grupy Roboczej (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych) występuje profilowanie, i to w dodatku kwalifikowane, które wymaga odrębnej zgody.

 

1.4.Odpowiedzialność z tytułu niewykonania obowiązków dotyczących plików Cookies.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w drodze decyzji, może nałożyć na podmiot nie stosujący się do obowiązujących przepisów nt. ciasteczek karę w wysokości do 3 % jego przychodu. ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Z ustawy wynika, że może to być nawet 500 tysięcy złotych.

Niezależnie od kary pieniężnej dla podmiotu, którego własnością jest strona, Prezes UKE może nałożyć także karę na kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jej miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 Tak więc osoba odpowiedzialna za brak informacji nie będąca właścicielem strony, ale np. pracownikiem właściciela także może podlegać karze.

 

[1] F. Carbonero, E. Ernst, E. Weber, Research Department Working Paper No. 36. Robots worldwide: The impact of automation on employment and trade, October 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_ 648063.pdf

[2]International Monetary Fund. 2019. World Economic Outlook: Global Manufacturing Downturn, Rising TradeBarriers. Washington, DC, October:

[3] Anja Feldmann, Oliver Gasser, Franziska Lichtblau, Eric Pujol, Igmar Poese, Christoph Dietzel, Daniel Wagner, Matthias Wichtlhuber, Juan Tapiador, Narseo Vallina-Rodriguez Implications of the COVID-19 Pandemic on the Internet Traffic Broadband Coverage in Germany; 15th ITG-Symposium.

[4] Art. 174 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że: 1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o: a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; 2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę; 3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do: 1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej; 2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. 4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy: 1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania; 2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta; 3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

[5] Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności
i łączności elektronicznej).

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Wspólne zamówienia publiczne na leki w programach lekowych i chemioterapii a prawa pacjenta i obowiązki podmiotu odpowiedzialnego wynikające z decyzji o refundacji.

Wspólne zamówienia publiczne na leki w programach lekowych i chemioterapii a prawa pacjenta i obowiązki podmiotu odpowiedzialnego wynikające z decyzji o refundacji.

Prezes NFZ może zdecydować o obowiązku nabycia każdego leku w programie lekowym i chemioterapii. Jak wskazał sam projektodawca w Ocenie Skutków Regulacji: „regulacje są kontynuacją działań Prezesa Funduszu w zakresie racjonalizacji wydatków płatnika publicznego w obszarze w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny. Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary terapeutyczne najbardziej tego wymagające. (…) W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii, również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków”. Powstaje zatem pytanie o perspektywę pacjenta i posiadacza decyzji o refundacji.

Cały artykuł pod linkiem https://www.medexpress.pl/wspolne-zamowienia-publiczne-na-leki-w-programach-lekowych-i-chemioterapii-a-prawa-pacjenta-i-obowiazki-podmiotu-odpowiedzialnego-wynikajace-z-decyzji-o-refundacji/82583

Ograniczenie ilości teleporad w POZ.

Ograniczenie ilości teleporad w POZ.

🔹🔹🔹W dniu 1 września 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z powołaną zmianą NFZ może rozwiązać umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku udzielenia przez świadczeniodawcę w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna porad lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w liczbie przekraczającej 90% wszystkich porad lekarskich zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym.

Inne podstawy rozwiązania umów zgodnie z § 36 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) utraty przez świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń; 2) naruszenia przepisu art. 132 ust. 3 ustawy; 3) naruszenia § 6 ust. 1 lub 4, lub § 8; 4) udzielania świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie; 5) przerwy w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających Funduszowi wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem § 9; 6) wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla oddziału wojewódzkiego Funduszu podstawą ustalenia kwoty należności; 7) przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających wpływ na zawarcie umowy w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy; 8) udaremnienia kontroli świadczeniodawcy przeprowadzanej przez Fundusz; 9) niewykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, jeżeli w tym przypadku nie nałożono kary umownej z tego tytułu.

W powyżej wskazanych przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2‒5, rozwiązanie umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni albo dłuższym, jeżeli strony tak ustalą. W przypadku nieusunięcia naruszeń, w wyznaczonym terminie, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w całości lub części, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wniesienie zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu związane z obowiązkiem usunięcia naruszeń, zawiesza bieg terminu rozwiązania umowy do czasu rozpatrzenia zażalenia przez Prezesa Funduszu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej poniżej.

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia świadczeniobiorców rozwiązanie umowy w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia nie wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia naruszeń.

 Pod linkiem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formacie PDF:

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem